Kết quả kiểm định phương tiện đo trong 6 tháng đầu năm 2019

Theo báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành kiểm định 4.059 phương tiện đo bao gồm: Tắc xi mét (32); Cân phân tích (49); Cân kỹ thuật (29); Cân bàn (106); Cân đĩa (70); Cân đồng hồ lò xo (41); Cân ô tô (37); Quả cân (10); Cột đo xăng dầu Q đến 120 L/min (141); Đồng hồ nước lạnh (3024); Áp kế kiểu lò xo (10); Huyết áp kế (33); Phương tiện đo dung tích thông dụng (219): Xi téc ô tô (33); công tơ điện xoay chiều 1 pha (22); bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang (3). Kết quả kiểm tra cho thấy có 4.055/4.059 phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định. Đồng thời, lấy tổng số 669 mẫu thử nghiệm bao gồm 406 mẫu Hóa và 221 mẫu vật liệu xây dựng.

Về công tác đo lường, Chi cục đã chủ trì thanh tra về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 6 cơ sở kinh doanh xăng dầu tương ứng với 20 PTĐ cột đo xăng dầu; chủ trì thanh tra về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ tại 55 cơ sở tương ứng với 40 PTĐ; chủ trì kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo, phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ nước tại 4 cơ sở tương ứng với 16.782 PTĐ.

Về công tác tiêu chuẩn, chất lượng, đơn vị đã hướng dẫn 1 cơ sở đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm cà phê của hộ kinh doanh Hồng Nhiên, khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa; tiếp nhận 1 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm bê tông trộn sẵn của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ; thông báo kết quả thử nghiệm mẫu xăng, dầu đến DNTN xây dựng Chín Sỹ và DNTN xây dựng Ngọc Duy.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy, dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẳn của các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số, mã vạch; thu thập tin để xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.