Họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN: Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực sông Ba nhằm đạt được mực nước hạ du hợp lý nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 8/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp “Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực sông Ba nhằm đạt được mực nước hạ du hợp lý nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đáp ứng quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ”. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Phạm Phong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Công ty Cổ phần Sông Ba chủ trì thực hiện.

Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 16/11/2017  của UBND tỉnh Phú Yên

     Nhiệm vụ được thực hiện nhằm đề ra công cụ, phương pháp quản lý, vận hành xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Ba theo thời gian thực bao gồm cả yếu tố mực nước triều tại vùng biển Phú Yên; đảm bảo thời điểm xả lũ, lưu lượng xả của từng hồ trong hệ thống liên hồ để lũ đến hạ du hợp lý, êm như lũ tự nhiên, mực nước hạ du thấp nhất và hồ đầy nước cuối trận lũ.

     Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính mới, tính sáng tạo của nhiệm vụ. Theo đó, nhiệm vụ sẽ mang lại công cụ hữu hiệu, giải quyết một cách có hệ thống, theo thời gian thực tất cả các nội dung liên quan trong quy trình vận hành xả lũ liên hồ như quan trắc mưa, mực nước hồ, mực nước trên sông; tính toán dự báo lưu lượng về các hồ, khu giữa các hồ và hạ du….; bên cạnh đó nhiệm vụ còn giải quyết được bài toán vận hành lũ liên hồ mà chưa có đơn vị nào giải quyết bằng các công cụ tự chế và lý luận rút ra từ thực hiễn để từ đó xác định được các thông số vận hành xả lũ theo thời gian thực. Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018.

Chủ nhiệm nhiệm vụ – Ths. Phạm Phong thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông lớn gồm: Hồng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Côn – Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk và Đồng Nai với 67 hồ chứa đang vận hành. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành kèm theo Quyết định  số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý cho địa phương chỉ đạo, quyết định việc vận hành các hồ trên lưu vực sông Ba theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên là đảm bảo an toàn cho công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du trong mùa cạn, đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.