Họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ nuôi tôm hùm lồng (tôm hùm bông) theo công nghệ lồng Na Uy tại các vùng biển hở tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 3/5, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN xét duyệt nhiệm vụ giao trực tiếp “Hoàn thiện công nghệ nuôi tôm hùm lồng (tôm hùm bông) theo công nghệ lồng Na Uy tại các vùng biển hở tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; kỹ sư Lê Hồng Duyệt, Trưởng bộ phận Tôm thương phẩm, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc làm chủ nhiệm, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc chủ trì thực hiện.

ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm mục tiêu hoàn thiện công nghệ nuôi tôm hùm lồng (tôm hùm bông) theo công nghệ lồng Na Uy tại các vùng biển hở tỉnh Phú Yên với quy mô 4 lồng, năng suất nuôi dự kiến 80 – 100 kg/lồng/vụ; đào tạo, tập huấn 200 nông dân về công nghệ nuôi sử dụng lồng Na Uy.

     Nhiệm vụ với ứng dụng công nghệ lồng Na Uy sẽ giảm tải vùng nuôi tôm hùm ven bờ và có khả năng chống chịu được bão, sóng gió lớn, khi đưa vào thực hiện kỳ vọng sẽ xây dựng chương trình di dời các lồng bè nuôi ven bờ ra vùng xa bờ. Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.