Họp Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ cao

     Sáng ngày 30/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ cao” của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Phân hữu cơ vi sinh Phú Yên.

Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ cao”

     Dự án được thực hiện tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên nhằm sản xuất phân bón gốc hữu cơ, phân vi sinh; sản xuất phân phun qua lá hữu cơ với công suất 50.000 tấn/năm cho từng loại nhóm cây trồng như cây lương thực, cây công nghiệp, cây có củ…

     Công ty Cổ phần Công nghệ cao Phân hữu cơ vi sinh Phú Yên sẽ áp dụng công nghệ “cận giới hạn” của Nhật Bản. Công nghệ này giúp phân giải các nguồn hữu cơ đầu vào thành Acid Amin hữu cơ dạng lỏng và dạng bột; sử dụng các tổ hợp vi sinh có lợi, vi sinh tổng hợp N, P, K, vi sinh phân giải các hệ hữu cơ. Máy móc thiết bị được nhập từ Nhật Bản được cơ giới hóa, tự động hóa bao gồm: xúc, đảo trộn nguyên liệu khi sản xuất phân bón rễ; nghiền sàn đối với phân bón dạng rắn; khuấy, trộn, lọc với phân bón dạng lỏng; dây chuyền vận chuyển; hệ thống cân, đóng gói… Dự án thực hiện góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đáp ứng nhu cầu phân vi sinh trên địa bàn tỉnh; cải tạo đất hoang hóa, cải tạo môi trường sinh thái bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất…

     Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và nhất trí chọn công nghệ “cận giới hạn” để thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ cao” của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Phân hữu cơ vi sinh Phú Yên, đồng thời đề nghị Chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự án.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.