Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe lăn đa năng phục cho người bệnh và khuyết tật tại tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 4/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe lăn đa năng phục cho người bệnh và khuyết tật tại tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 749/QĐ – UBND ngày 17/4/2018 của UNND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Phạm Hùng Anh làm chủ nhiệm đề tài, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 749/QĐ – UBND ngày 17/4/2018 của UNND tỉnh Phú Yên

     Triển khai từ tháng 8/2016 – 2/2018, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đề tài đã thiết kế, chế tạo thành công xe lăn đa năng cho người sử dụng có cân nặng tối đa 100kg; thời gian chạy hết năng lượng 15km; tích hợp đầy đủ các chức năng như: ngả lưng, nâng hạ ghế, nâng hạ gác chân, chuyển người bệnh từ ghế sang giường… giúp người bệnh, người khuyết tật di chuyển dễ dàng; các cơ cấu gác chân, tựa lưng, ghế có thể điều khiển đồng thời để chuyển ghế thành giường theo nhu cầu của người sử dụng, các cơ cấu của xe được ghép nối với nhau bằng các khớp nối đơn giản, dễ dàng bảo trì, sửa chữa nên phục vụ tốt cho người bệnh và có khả năng thương mại hóa. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn vận hành xe phù hợp với người già và người tàn tật…

ThS. Phạm Hùng Anh báo cáo kết quả thực hiện đề tài tại Hội đồng

     Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng, bước đầu ứng dụng trong công tác nghiên cứu giảng dạy của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên; phục vụ người già, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Yên; hơn hết, kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để cung cấp các thiết kế, mô hình cụ thể cho quá trình nghiên cứu, chế tạo xe lăn.

     Với kết quả đó, Đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu, đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa chữa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.