Hội đồng khoa học và công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên.

         Chiều ngày 17/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét giao trực tiếp, tổ chức cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” bằng hình thức trực tuyến. Hội đồng do ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, CN. Ngô Thị Đông Phương làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện.

Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở theo Quyết định số 156/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

         Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng được quy trình nhân giống Nha đam bằng phương pháp nuôi cấy mô, sản xuất giống cây sạch bệnh, chủ động cung cấp nguồn giống đáp ứng nhu cầu thị trường sản xuất đại trà.

         Hội đồng đã tiến hành trao đổi, phân tích và bỏ phiếu. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2021.

        Nha đam còn được gọi là cây Lô hội, là cây hạt kín có hoa, tên khoa học là Aloe vera hoặc Aloe barbadensis, thuộc họ Aloeaceae (Liliaceae). Mọc nhiều ở các vùng có khí hậu nóng và khô. Đây là cây dược liệu được dùng trong cả tây y và đông y.

        Cây Nha đam với các đặc tính y khoa của nó đã được nhiều thế hệ và nền văn minh trên khắp thế giới biết đến. Trong những năm gần đây, chất gel chiết rút từ cây Nha đam còn được dùng nhiều trong các ngành công nghệ dược phẩm, hoá mỹ phẩm như: kem thoa lên da, thuốc viên hay thuốc mỡ để trị bệnh với các thương hiệu thuốc Nha đam, mỹ phẩm Nha đam và cây Nha đam làm thực phẩm dưới dạng nước uống xirô, thạch tươi.

 Theo CN. Ngô Thị Đông Phương, Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.