Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

     Sáng ngày 28/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh”. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Sự làm chủ nhiệm, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sông Hinh chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh”

     Thực hiện từ tháng 4/2017 – 8/2018, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, tổng diện tích trại nấm khoảng 30m2 ứng với 8.000 bịch phôi nấm cho 2 hộ. Mỗi hộ nuôi trồng 2.000 bịch phôi nấm bào ngư và 2.000 bịch phôi nấm linh chi; chia làm 2 đợt nuôi, đợt 1 từ tháng 10/2017 – đầu tháng 2/2018 và đợt 2 từ tháng 3 – 7/2018, mỗi đợt mỗi hộ nuôi trồng 1.000 bịch phôi nấm bào ngư và 1.000 bịch phôi nấm linh chi.

Chủ nhiệm dự án, ông Nguyễn Khắc Sự báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Sau 16 tháng triển khai, sản lượng nấm bào ngư tươi đạt 1.406kg, nấm tai to, dày, màu nâu đậm, số tai nấm trên một cụm nấm nhiều, tai nấm không bị nhiễm nấm mốc. Nấm linh chi khô đạt 86,6kg, tai nấm có màu đà nhẵn bóng, độ đồng đều tương đối cao, ít sâu bệnh. Dự án cũng đã tổ chức một lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư và nấm linh chi với 20 nông dân tham gia. Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại xuất sắc.

     Dự án được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận quy trình kỹ thuật do Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên chuyển giao nhằm ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi, cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nguồn dược liệu quý giá không ảnh hưởng đến môi trường cho người dân. Trước đó, quy trình đã được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao tại Trạm Thực nghiệm Công nghệ sinh học Hòa Quang, Hợp tác xã Bình Kiến và một số hộ dân ở các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa.

Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.