Hội thảo về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Để tiếp tục triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), phổ biến những quy định mới về hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, ngày 05 tháng 7 năm 2019, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo: “Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Ông Trần Xuân Đích – Phó Cục trưởng Cục PTTTDN và ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam chủ trì.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 đại biểu gồm: đại diện 15 Sở Khoa học và Công nghệ khu vực miền Trung và miền Nam; đại diện các cơ sở ươm tạo công nghệ, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp tiềm năng.

Đồng chí Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục PTTTDN phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Trần Xuân Đích giới thiệu về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ và dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Đây đều là những văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, thay thế các Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN. Những nội dung mới nổi bật của Nghị định 13/2019/NĐ-CP như: bổ sung thẩm quyền công nhận doanh nghiệp KH&CN của Cục PTTTDN nhằm hỗ trợ cho các Sở KH&CN trong việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; đơn giản hóa điều kiện và hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đảm bảo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng được bổ sung và quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Ngoài việc giới thiệu các quy định mới của Nghị định 13/2019/NĐ-CP, tại Hội thảo, đại diện Cục PTTTDN cũng giới thiệu về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về thực trạng phát triển doanh nghiệp KH&CN tại các địa phương, như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Bình Thuận, Long An,… thực trạng tiếp cận các chính sách ưu đãi của một số doanh nghiệp KH&CN (về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc đăng ký lưu hành đối với sản phẩm KH&CN mới,..), thực trạng phát triển hoạt động ươm tạo của một số tổ chức ươm tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều ý kiến về những vấn đề chưa rõ trong việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và đề xuất các kiến nghị để thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Nghị định trong thời gian tới; góp ý kiến cho dự thảo thông tư quy định về việc thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo hướng làm rõ các nội dung ưu đãi, hỗ trợ để gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi văn bản được ban hành.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.