Hội thảo trực tuyến giải pháp du lịch thông minh – du lịch cộng đồng sáng tạo.

            Sáng ngày 28/5/2021, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844 – Bộ Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tı̉nh Phú Yên và Sở Văn hóa Thể Thao – Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức sự kiện trực tuyến “Hội thảo ứng dụng công nghệ 4.0: Giải pháp du lịch thông minh và mô hình du lịch cộng đồng sáng tạo” nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Du lịch, Ẩm thực địa phương.

         

Hội thảo trực tuyến giải pháp du lịch thông minh – du lịch cộng đồng sáng tạo

            Tham dự hội thảo trực tuyến lần này còn có sự tham gia của gần 40 đơn vị gồm đại diện các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

            Tại buổi Hội thảo trực tuyến lần này, các đơn vị được nghe các tham luận: Báo cáo về thực trạng phát triển ngành du lịch – ẩm thực địa phương Phú Yên, các tiềm năng và cơ hội phát triển lĩnh vực công nghệ và sản phẩm mới; Tham luận về ứng dụng công nghệ 4.0 và các giải pháp du lịch thông minh, mô hình du lịch cộng đồng sáng tạo; Tham luận về giải pháp phát triển cộng đồng du lịch sáng tạo; Giới thiệu mô hình phát triển du lịch văn hóa bản địa; Giới thiệu mô hình phát triển du lịch thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

            Đại dịch covid 19 đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch, dịch vụ. Việc thay đổi để thích ứng phù hợp với nền kinh tế tri thức và nền kinh tế số ngày càng rõ nét. Tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để thay đổi, vượt qua khó khăn và bứt phá là xu hướng các địa phương quan tâm thúc đẩy, nâng cao tri thức và khai thác giá trị tài nguyên bản địa hiệu quả, đó cũng là mục tiêu hội thảo hướng đến hỗ trợ các địa phương phát triển nhanh hơn các mô hình du lịch, dịch vụ mới, sử dụng các công cụ du lịch thông minh để kết nối các dịch vụ và nguồn lực, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch, dịch vụ địa phương và quốc gia mạnh mẽ hơn.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.