Hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông của Phú Yên”

          Ngày 22/12/2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông của Phú Yên”. Đồng chủ trì Hội thảo là ông Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN Phú Yên và ông Trần Minh Tiến – Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Ga, thư ký khoa học của nhiệm vụ đang trình bày tóm tắt nội dung thực hiện nhiệm vụ

         Mục tiêu chung của nhiệm vụ là xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất; phát huy giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường; nâng cao giá trị, phát huy danh tiếng của sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên và góp phần vào phát triển du lịch gắn sản phẩm với vùng địa danh.

 

Ông Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đồng chủ trì phát biểu ý kiến tại Hội thảo

        Tại Hội thảo, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ thêm thông tin về thực trạng cá chình bông tại địa phương, doanh nghiệp của mình. Đồng thời cũng mong muốn tổ chức chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan quản lý đến thăm thực tế tại địa phương để có cách nhìn khái quát giúp nhiệm vụ được thực hiện thành công.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

       PGS. TS. Trần Minh Tiến – Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trao đổi ý kiến tại Hội thảo

           Việc xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông Phú Yên góp phần nâng cao vị thế sản phẩm trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho các hộ nuôi cá chình bông và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên và toàn quốc. Đồng thời cũng mở ra một tiềm năng phát triển kinh tế nghề trồng cá chình bông Phú Yên, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần tăng giá trị kinh tế, phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên.

           Tỉnh Phú Yên có bờ biển dài 189km, có nhiều dải núi nhô ra biển hình thành các vùng eo, vịnh, đầm phá. Có các vùng bãi triều nước lợ, cửa sông đã tạo ra các dòng hải lưu giàu dinh dưỡng, đã tạo nên vùng nước lợ ven biển khoảng 21.000 ha là các bãi đẻ và sinh trưởng của các loài thủy sản, và là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển nước mặn và lợ và trở thành ngư trường khai thác cá chình bông giống đáp ứng nhu cầu nuôi cá chình bông trong và ngoài tỉnh Phú Yên; cũng là một trong những vùng nuôi cá chình bông lớn nhất của Việt Nam. Theo kinh nghiệm người dân địa phương, cá chình bông là loài di cư: Cá mẹ đẻ trứng ở biển sâu, cá con sau đó trôi dạt vào vùng cửa sông kiếm ăn và lớn lên. Đến lúc trưởng thành, cá lại về biển đẻ trứng. Chính vì tập tính này mà hiện nay, việc sinh sản nhân tạo cá chình còn rất khó khăn và nguồn cá giống chủ yếu vẫn được đánh bắt trong tự nhiên. Ở Phú Yên, cá chình bông giống thường được đánh bắt ở sông Bàn Thạch (Đông Hòa), đập Tam Giang (Tuy An). Hàng năm, cứ đến khoảng thời gian cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng (âm lịch). Giống cá chình bông Phú Yên nổi tiếng toàn quốc, chiềm tỷ lệ 80-90% lượng cung toàn quốc.

  Theo ThS Nguyễn Đức Trung, Chủ nhiệm nhiệm vụ

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.