Hội thảo: Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương

Chiều ngày 19/11/2019, Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”.

Tham dự Hội thảo có Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn; ông Trần Đức Lâm, đại diện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng; cùng hơn 40 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành có liên quan, các hội, đoàn thể, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận: Thực trạng hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương, Cuộc cách mang 4.0 và giải pháp vận hành cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong khuôn khổ Hội thảo cũng đã diễn ra tọa đàm về giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh để các đại biểu, các nhà khởi nghiệp sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”

Hội thảo góp phần giúp các nhà khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức, đơn vị làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh và các địa phương nhìn nhận rõ thực trạng để có những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.