Hội thảo: Thực trạng nguồn nhân lực KH&CN trong các lĩnh vực, ngành tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 14/10/2019, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phần mềm Công nghệ Thông tin Thương mại tổ chức Hội thảo “Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại các lĩnh vực, ngành tỉnh Phú Yên”. Hội thảo là một trong những nội dung quan trọng của đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 20130” do Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm chủ nhiệm.

Triển khai đề tài nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KH&CN, kết nối nguồn nhân lực phục vụ phát triển KH&CN của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả.

Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; PGS.TS. Tăng Văn Khiên, Nguyên Viện trưởng Viện Thống kê; Nguyễn Công Nhựt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tham dự Hội thảo còn có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường cao đẳng, đại học, chuyên gia, Hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận, phản ánh, trình bày bức tranh tổng quát về công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nhân lực KH&CN nói riêng trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp, chính sách và mô hình định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian đến.

PGS.TS. Tăng Văn Khiên, Nguyên Viện trưởng Viện Thống kê trình bày tham luận “Một vài nét về lao động qua đào tạo, nhân lực nghiên cứu và phát triển của tỉnh Phú Yên”

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận: Một vài nét về lao động qua đào tạo, nhân lực nghiên cứu và phát triển của tỉnh Phú Yên; Phát triển nguồn nhân lực KH&CN tại Trường Đại học Phú Yên trong bối cảnh cách mạng 4.0; Phát triển nhân lực KH&CN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực KH&CN Phân viện Phú Yên – Học viện Ngân hàng…

Các báo cáo tham luận đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận nhằm làm rõ hơn những vấn đề, những nhận định của tác giả. Một số vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận như: chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng…

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.