Hội thảo thông qua các Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan

Sáng ngày 31/7/2019, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Hội thảo thông qua các Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên. Các đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên và Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, Chủ tịch Hội nghề cá Phú Yên đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND huyện Tuy An; lãnh đạo UBND các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Ninh Đông; cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sò huyết đầm Ô Loan.

Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo là một trong những nội dung quan trọng nhằm quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan; qua đó khẳng định danh tiếng, bảo vệ giá trị và phát triển thương hiệu sò huyết Ô Loan đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước để nâng cao thu nhập cho cư dân quanh đầm.

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe ông Lê Minh Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam trình bày các tham luận: Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên; Quy chế quản lý và sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm sò huyết mang chỉ dẫn địa lý “Ô Loan”; Quy trình nhân giống, nuôi, khai thác, thu hoạch sản phẩm sò huyết mang chỉ dẫn địa lý “Ô Loan”.

Ông Lê Minh Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam trình bày các tham luận

Trong khuôn khổ của buổi làm việc, Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên.

Năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên” do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam chủ trì thực hiện. Tháng 2/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00065 theo Quyết định số 463/QĐ-SHTT ngày 12/2/2018.

Theo đó, chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan do UBND tỉnh Phú Yên quản lý. Khu vực địa lý được công nhận trên đầm Ô Loan thuộc huyện Tuy An gồm 5 xã: An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải và An Ninh Đông. Hiện nay, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển chỉ dẫn địa lý này để bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản sò huyết đầm Ô Loan.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.