Hội thảo tham vấn lấy ý kiến các cơ quan quản lý về các giải pháp chỉnh trị, chống sa bồi cửa Tiên Châu và khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn Củi, tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên, tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý về các giải pháp chỉnh trị, chống sa bồi cửa Tiên Châu và khu neo đậu tàu thuyền lạch Vạn Củi, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những nội dung thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN-33/2018 do PGS. TS. Trần Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

PGS.TS Trần Thanh Tùng – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tham luận tại hội thảo.

            Tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo có PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, lãnh đạo huyện Tuy An, UBND xã An Ninh Đông, đại diện Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và một số các nhà khoa học trong lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai…

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

            Hội thảo diễn ra nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học về các giải pháp chỉnh trị, chống sa bồi cửa Tiên Châu và khu neo đậu tàu thuyền lạch Vạn Củi, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Các đại biểu lắng nghe các tham luận: Hiện trạng và diễn biến cửa Tiên Châu; đề xuất nhóm giải pháp chỉnh trị ổn định của và luồng tàu; đề xuất khu neo đậu tránh trú bão lạch Vạn Củi. Trong các tham luận, chủ đề về các nhóm giải pháp chỉnh trị chống bồi lấp luồng tàu cảng Tiên Châu được các đại biểu quan tâm nhất.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.