Hội thảo tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

     Sáng 17/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN – Bộ KH&CN tổ chức hội thảo “Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; bà Phan Hoàng Lan, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN và các sở, ngành, trường Đại học, Cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng phát biểu khai mạc Hội thảo

     Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận: “Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844): Kết quả năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo; Triển khai “Kế hoạch hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025” và lấy ý kiến thông qua dự thảo Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2019; Kinh nghiệm tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn trình bày; Vấn đề công ty khởi nghiệp – Mô hình phát triển khách hàng do ông Lê Hoàng Thông, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bích Hợp trình bày.

Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên trình bày tham luận “Triển khai “Kế hoạch hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025” và lấy ý kiến thông qua dự thảo Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2019”

     Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng nhấn mạnh, cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là của thế hệ trẻ và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Hiện nay, không riêng tỉnh ta mà trên cả nước, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Bà Phan Hoàng Lan, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN trình bày tham luận ““Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844): Kết quả năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo”

     Thông qua hội thảo nhằm thu thập thông tin từ các nhà hoạch định chính sách về khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp để nhận thức đúng, toàn diện về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định hướng hoạt động này trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp trong hoạt động này.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.