Hội thảo: Môi trường và quản lý sự cố môi trường trong thời đại dữ liệu lớn, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo

     Sáng ngày 11/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên phối hợp với trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về môi trường và quản lý sự cố môi trường trong thời đại dữ liệu lớn, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo.

     Tham dự Hội thảo có ông Lê Tỷ Khánh – Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Phú Yên; PGS. TS. Trương Hồng Lĩnh, Đại học Kỹ thuật Viên, Áo; PGS. TS. Phạm Trần Vũ, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ths. Lê Thị Hằng Nga – Phó Chi cục trưởng, Chi Cục Thủy sản Phú Yên, cùng các đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tỷ Khánh – Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Phú Yên phát biểu khai mạc Hội thảo

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận xoay quanh vấn đề môi trường và quản lý sự cố môi trường trong thời đại dữ liệu lớn, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo như Vấn đề môi trường và quản lý sự cố về môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của tỉnh Phú Yên; Internet vạn vật và phân tích dữ liệu lớn cho môi trường và quản lý sự cố; Quan trắc chất lượng nguồn nước nuôi trồng thủy sản ở các vùng biển ven bờ cùng cơ chế dự báo, cảnh báo các tình huống khẩn cấp; chuẩn bị hạ tầng IoT cho nông nghiệp thông minh.

     Thông qua Hôi thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tác động môi trường, công tác quản lý môi trường ở các địa phương hiện nay; nêu những bất cập, hạn chế trong việc quản lý, xử lý sự cố môi trường, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên hải miền Trung đồng thời đề xuất các xu hướng, giải pháp quản lý môi trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về hạ tầng công nghệ, kỹ thuật để ứng phó với tác động môi trường, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các vùng nuôi…

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.