Hội thảo khởi nghiệp du lịch thông minh – Phú Yên 2019

Ngày 24/5/2019, tại thành phố Tuy Hòa diễn ra Hội thảo khởi nghiệp du lịch thông minh – Phú Yên 2019. Hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tổ chức, nhằm khuyến khích phát triển các mô hình du lịch sáng tạo, công nghệ 4.0 và thúc đẩy các cơ hội khởi nghiệp du lịch năm 2019.

Hội thảo khởi nghiệp du lịch thông minh – Phú Yên 2019

Tham dự Hội thảo có ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn; ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên; bà Bùi Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Trường Cao đẳng Công thương miền Trung; các startup du lịch điển hình; cùng các đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành có liên quan và các doanh nghiệp, startup hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, doanh nghiệp đã trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình khởi nghiệp du lịch. Đồng thời, thông qua hội thảo, các doanh nghiệp, startup, cơ quan quản lý có thêm thông tin, định hướng để hướng tới việc thúc đẩy phát triển các mô hình du lịch thông minh trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các startup du lịch thông minh điển hình ở Việt Nam còn chia sẻ hành trình khởi nghiệp, truyền cảm hứng cho các startup mới.

Trung tâm Thông tin và Thông kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.