Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại Trường Cao đẳng Công thương miền Trung, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ. TS Nguyễn Văn Thao – Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao; TS Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đại biểu đại diện cho Bộ Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Phú Yên, Trường Đại học Nha Trang, các nhà khoa học Trung tâm Phát triển công nghệ cao; các thầy, cô thuộc các khoa, phòng của nhà Trường.

Hội thảo nhằm giới thiệu, trao đổi và thảo luận các công nghệ tiên tiến ứng dụng trong khai thác và bảo quản hải sản trong đánh bắt xa bờ, giúp ngư dân các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ phát triển kinh tế. Các tác giả, nhóm tác giả đã đã trình bày 04 tham luận chuyên sâu liên quan đến chủ đề Hội thảo: Thực trang và khả năng ứng dụng công nghệ khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu đánh bắt xa bờ tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa của ThS Nguyễn Trọng Thảo – Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản – Trường Đại học Nha Trang; Thiết bị sản xuất đá lỏng từ nước biển lắp đặt trên tàu phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ của TS Phạm Mạnh Hào – Trung tâm Phát triển công nghệ cao; Thiết bị gây tê cá ngừ đại dương của TS Bùi Ngọc Dịnh – Trường Cao đẳng Công thương miền Trung; Hệ thống thông tin, định vị và giám sát tàu cá dựa trên thiết bị thông tin HF có sẵn trên tàu của nhóm tác giả Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

ThS Nguyễn Trọng Thảo – Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản trình bày tham luận

Với mong muốn nâng cao chất lượng bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ, nhất là các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá ngừ đại dương vốn được xem là một trong những loại khó bảo quản nhất, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giúp ngư dân ứng dụng và phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

Cũng trong dịp này, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung ký thỏa thuận hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học với Trung tâm Phát triển công nghệ cao, tạo điều kiện để sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.