Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội”

     Sáng ngày 29/8, tại khách sạn Sài Gòn Phú Yên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định cửa sông Đà Diễn và cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội”. Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; PGS.TS Nguyễn Tiền Giang, Phó Hiệu trưởng Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho Bộ KH&CN; nhóm tác giả thực hiện đề tài; các phòng thuộc Sở KH&CN Phú Yên cùng các sở, ban, ngành có liên quan .

PGS.TS Nguyễn Tiền Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội thảo

     Hội thảo là một trong những nội dung thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN.15/15 do PGS.TS Nguyễn Tiền Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là xác định nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng bồi lấp, sạt lở tại cửa sông Đà Diễn và Đà Nông; từ đó đề xuất giải pháp phòng chống nhằm ổn định vùng cửa sông, đáp ứng yêu cầu ra vào của tàu thuyền, thoát lũ và bảo vệ môi trường sinh thái có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

     Tại Hội thảo, đại biểu đã lắng nghe các tham luận có liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài: Báo cáo đề dẫn về các nội dung, phương pháp nghiên cứu, tiến độ và sản phẩm của đề tài; Địa chất, địa mạo và biến động bờ biển phía Nam tỉnh Phú Yên; Đánh giá biến động cửa sông và các yếu tố thủy thạch động lực bằng phương pháp viễn thám và phân tích thống kê; Phân tích diễn biến cửa sông bằng phương pháp mô hình hóa; Mô hình nhận thức diễn biến 02 cửa Đà Nông và Đà Diễn; Các định hướng giải pháp ổn định tại các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông, tỉnh Phú Yên.

Toàn cảnh Hội thảo

     Với mong muốn nhanh chóng có giải pháp phòng chống tình trạng sạt sở, bồi lấp, ổn định vùng cửa sông, giúp tàu thuyền dễ dàng ra vào và thoát lũ, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, nhận xét cũng như đưa ra các ý kiến, kiến nghị để góp phần hoàn thiện nội dung đề tài.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.