Hội thảo “Góp ý phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên”

     Thực hiện Đề án “Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Phú Yên”, sáng ngày 17/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng Hợp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Góp ý phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên”.  Hội thảo được tổ chức nhằm  thu thập, trao đổi thông tin từ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách về khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp, qua đó hoàn thiện đề án Thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tỉnh Phú Yên; đồng thời chia sẻ phương hướng hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Phú Yên.

Hội thảo “Góp ý phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên”

     Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Sự, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ông Trần Bá Hậu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ KH&CN; ông Nguyễn Khánh Toàn, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ KH&CN; ông Nguyễn Việt An, Văn phòng Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo; ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Sông Hàn; ông Trần Vũ Tuấn Phan, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo NTBIC; cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường cao đẳng, đại học, các hội đoàn thể và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Sông Hàn trình bày tham luận “Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – việc làm cần thiết đối với các địa phương khi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp”

     Tại Hội thảo, đại biểu đã nghe chuyên gia trình bày các tham luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Thực trạng phát triển hệ sinh thái tại Phú Yên và lựa chọn lĩnh vực ươm tạo phù hợp tại Phú Yên; Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – việc làm cần thiết đối với các địa phương khi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; Khó khăn trong việc xây dựng trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tại các địa phương và kinh nghiệm giải quyết; Phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng vườn ươm tại tỉnh Phú Yên.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại Hội thảo

     Phát biểu tại Hội thảo, ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên nhấn mạnh Hội thảo là dịp để các Sở, Ban, Ngành, doanh nghiệp trong tỉnh nhìn nhận đúng đắn về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quy trình khởi nghiệp cũng như những yêu cầu cần thiết để xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp tại Phú Yên. Qua đó, lựa chọn phương án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tại Phú Yên.

     Trong phần thảo luận, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ quan điểm, cách nhìn nhận và thực trạng cũng như nhu cầu đầu tư cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tại tỉnh Phú Yên. Thông qua Hội thảo, mỗi đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đã thu thập được những thông tin hữu ích về các chương trình hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như Đề án xây dựng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Thông tin Thông tin và Thống kê KH&CN  Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.