Hội thảo: Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên

Ngày 08/11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo “Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên”. Đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS-TS Nguyễn Chu Hồi và ThS Trần Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (Greenhub) chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, các phong trào tình nguyện về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hội thảo còn có sự đồng hành của các tổ chức trong nước và quốc tế như Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga, Hội Thiên nhiên và Môi trường, GreenHub, Chương trình vốn nhỏ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP), Tổ chức Quốc tế về bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)…

Hội thảo “Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên”

Hội thảo nghe các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học về các vấn đề: Môi trường biển cần ưu tiên giải quyết phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Phú Yên; Định hướng bảo vệ môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm đến; Kiểm toán rác thải sinh hoạt và rác thải biển – Cơ sở cho đề xuất các giải pháp không rác thải tại tỉnh Phú Yên; Một số thực tiễn tốt về bảo vệ môi trường ven biển cấp cộng đồng ở Việt Nam – Bài học và cơ hội cho Phú Yên; Vai trò của mạng lưới bảo tồn biển đóng góp cho nền kinh tế biển xanh của Việt Nam – Triển vọng áp dụng cho Phú Yên; Hệ sinh thái san hô, cỏ biển khu vực Hòn Yến – Thực trạng và vấn đề quản lý, bảo tồn; Dự án đô thị giảm nhựa của WWF và tiềm năng thực hiện dự án tại tỉnh Phú Yên.

Tại Hội thảo diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Yên và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ đa dạng sinh thái tỉnh Phú Yên.

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm toán rác thải và thực hành xanh cho 12 tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dịp này cũng diễn ra Lễ trao giấy chứng nhận kiểm toán rác thải và thực hành xanh cho 12 tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên, bao gồm: Khu du lịch sinh thái Sao Việt, Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên, Trường Phố thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên, Trường Phổ thông Duy Tân, Khách sạn Kaya, Khách sạn Sala, Thuận Thảo Golden Beach Resort, Nhà hàng Hoàng Gia Sân Vườn, Nhà hàng Canary, Khách sạn Công Đoàn, Khách sạn Hoàng Kim, Khách sạn Hiệp Yến.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.