Hội nghị trực tuyến Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc năm 2020

Sáng ngày 29/5/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc năm 2020 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc và ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cùng Lãnh đạo các Vụ, Cục, Học viện thuộc Bộ và 63 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Yên có sự tham dự của ông Dương Bình Phú – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông Ngô Đa Thọ – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cùng trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau phần phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, hội nghị đã nghe các tham luận lên quan các hoạt động về đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày 02 tham luận, trong đó đề xuất một số giải pháp KH&CN hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KHCN đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ KHCN trong việc tạo hành lang pháp lý cho KHCN, từng bước tháo gỡ những khó khăn của hầu hết các địa phương. Ngoài ra các đại biểu cũng đề xuất một số vấn đề còn bất cập tại địa phương như: hướng dẫn chung về quản lý chỉ dẫn địa lý, quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, bộ tiêu chí đo lường quốc gia, thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa phương,… những kiến nghị, đề xuất đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh sẽ giao cụ thể cho các Vụ, Cục tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình để trình Chính phủ xem xét sửa đổi các Luật có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ đang còn bất cập do Bộ chủ trì.

Bên cạnh đó, Hội nghị quán triệt và tổ chức triển khai Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.