Hội nghị triển khai các hoạt động điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Sáng ngày 10/7/2019, được sự nhất trí của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở KH&CN Phú Yên, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động Điểm kết nối cung – cầu công nghệ. Các đồng chí Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở: Sở KH&CN Gia Lai, Sở KH&CN Bình Định, Sở KH&CN Cần Thơ; các Trung tâm có điểm kết nối cung – cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ; cùng các đại biểu là đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên.

Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm mô hình hoạt động và liên kết hiệu quả nhất để kết nối các điểm cung – cầu công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để xúc tiến các hoạt động kết nối, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về lĩnh vực KH&CN góp phần hình thành và phát triển thị trường KH&CN tại Phú Yên.

Hội nghị triển khai các hoạt động Điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ của Điểm kết nối cung cầu công nghệ đến từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An, Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ.

Thông qua đó, Hội nghị đã đánh giá hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trong thời gian qua và đề xuất giải pháp kết nối hiệu quả thông qua các Điểm kết nối cung – cầu công nghệ; đánh giá nhu cầu kết nối các nguồn cung công nghệ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ.

Đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ báo cáo hoạt động tư vấn, kết nối cung – cầu công nghệ Điểm kết nối cung  – cầu công nghệ 6 tháng đầu năm 2019

Trao đổi ý kiến tại Hội nghị, đa số đại biểu đều nhất trí tăng cường đầu tư, phát triển các sản phẩm chủ lực, trọng điểm theo chuỗi giá trị; liên kết các Điểm cung – cầu công nghệ, các sàn giao dịch công nghệ; cần có biện pháp cụ thể giúp doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao các công nghệ phù hợp để phát triển các sản phẩm ở địa phương. Đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động này để từng bước hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.