Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ Phú Yên giai đoạn 2016-2020; Định hướng phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

         Sáng ngày 31/12/2021, tại TP Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ Phú Yên giai đoạn 2016-2020; Định hướng phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại TP Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến các thị xã, huyện trong địa phương cùng đại diện Bộ KH&CN. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Đào Mỹ – PCT UBND tỉnh Phú Yên và đồng chí Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN, tham dự Hội nghị còn có ông Thân Ngọc Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Đào Mỹ – PCT UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

        Trong giai đoạn 2016 – 2020, đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế đo bằng chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) đạt 32%, so với mục tiêu phải đạt: 30 -32%. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN có đổi mới; tiềm lực KH&CN được nâng lên; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển KH&CN trên các lĩnh vực được đẩy mạnh, chất lượng, hướng đến hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Nghiệm thu, bàn giao và đưa kết quả 78/102 nhiệm vụ KH&CN; hình thành 3 doanh nghiệp KH&CN, bước đầu thương mại hóa sản phẩm khoa học mang lại hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN báo cáo tóm tắt hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 – 2020 tại Hội nghị

         Cũng trong giai đoạn này, ngành KH&CN tỉnh đã có nhiều kết quả đổi mới về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN: Đã rà soát, ban hành 47 văn bản, trong đó 18 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc áp dụng, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; Bám sát định hướng nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn 2016 – 2020

Đồng chí Đào Mỹ – PCT UBND tỉnh ghé thăm gian hàng trưng bày sản phẩm từ các nhiệm vụ KH&CN

        Trong 5 năm, đã triển khai 102 nhiệm vụ KH&CN do ngân sách nhà nước hỗ trợ và một số nhiệm vụ do tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư. Các nhiệm vụ tập trung trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, sở hữu trí tuệ, khoa học xã hội và nhân văn nhằm phục vụ sản xuất và đời sống, cung cấp luận cứ khoa học làm căn cứ cho việc chỉ đạo, định hướng thực hiện của lãnh đạo tỉnh. Nhiều tiến bộ KH&CN, giống, kỹ thuật, quy trình mới được ứng dụng và chuyển giao đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Hơn 20 dự án của chương trình khuyến công đã hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ mới, bao bì, đóng gói sản phẩm được chuyển giao trực tiếp đến các hộ dân, tổ chức. Có nhiều mô hình hay được chuyển giao và nhân rộng thông qua các dự án ở cấp huyện, các tổ chức, hội đoàn thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều cuộc thi về ý tưởng sáng tạo kỹ thuật được tổ chức góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau nhìn lại các hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 qua đoạn phim phóng sự

         Với sự quan tâm của Bộ KH&CN, lãnh đạo tỉnh đã giúp cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng thông qua các nhiệm vụ có nhiều thành quả tích cực thì việc hỗ trợ tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thông qua các chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng giúp việc triển khai các nhiệm vụ thuận lợi, giúp các nhà khoa học dễ dàng thích ứng với công nghệ ngày càng phát triển. Cùng với đó là sự hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo môi trường, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng rất được chú trọng.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thân Ngọc Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN địa phương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN 5 năm qua của tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động phát triển thị trường KH&CN bám sát vào Chiến lược phát triển KH&CN khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022; tập trung quản lý, khai thác, phát triển các sản phẩm được công nhận, bảo hộ, tài sản trí tuệ; đẩy mạnh hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; quan tâm quy hoạch tổ chức doanh nghiệp KH&CN công lập và ngoài công lập, tổ chức nghiên cứu hỗ trợ cho doanh nghiệp…

Ông Lê Hữu Tình, PGĐ Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc trình bày tham luận tại Hội nghị

         Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung hoạt động KH&CN của tỉnh chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, nhất là phục vụ cho việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trình độ và tiềm lực khoa học công nghệ còn thấp; hợp tác quốc tế về KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thị trường KH&CN chưa phát triển. Thương mại hóa kết quả của một số đề tài KH&CN chưa cao. Mô hình liên kết 04 nhà chưa nhiều. Đa số đề tài, dự án được tuyển chọn có qui mô nhỏ; chưa có đề tài, dự án qui mô lớn mang tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Đào Mỹ – PCT UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Sở KH&CN bên lề Hội nghị

        Cùng với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, thì Hội nghị cũng đề ra được định hướng phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, đề ra các định hướng trong giai đoạn này: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và nhiệm vụ KH&CN các cấp, bám sát thực hiện các Nghị quyết đã ban hành; Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN; Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh, trong đó chú trọng nguồn nhân lực KH&CN, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại; Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CNvà các hoạt động dịch vụ KH&CN; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và phát triển về KH&CN trong khu vực và quốc tế; Triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp.

       Cũng tại Hội nghị lần này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Đào Mỹ – PCT UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

       Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp với 3 đơn vị gồm: Hội Nông dân tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và Công ty TNHH Dương Gia Việt Nam. Qua chương trình phối hợp này, sẽ giúp thúc đẩy, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ; xúc tiến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị đến các địa phương trong tỉnh, nhất là vùng nông thôn – miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.