Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Sáng ngày 21/12/2021, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Tạ Việt Dũng – Cục trưởng đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Cục.

Đồng chí Tạ Việt Dũng – Cục trưởng báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Cục

Trong năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lây lan mạnh mẽ trên khắp cả nước, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã chủ động huy động, tập trung các nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng an toàn, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại Quyết định số 28/QĐ-BKHCN ngày 08/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 788/QĐ-BKHCN ngày 06/4/2021 ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các nhiệm vụ khác theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục. Kết quả, so với kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm, Cục đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về nội dung tất cả các nhiệm vụ được giao chủ trì trong năm 2021.

Về công tác xây dựng văn bản về ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ. Cục đã chủ trì, phối hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Chủ trì trình Lãnh đạo bộ ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Cục đã Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc theo đúng quy trình soạn thảo chương trình, đề án của Chính phủ và hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030 và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” gửi Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định số 2984/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ đối với 06 thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Cục và Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển hoạt động kết nối cung cầu công nghệ giai đoạn 2021 – 2025. Phối hợp với Văn Phòng Bộ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ. Với tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, năm 2021 Chương trình đã xác định, bắt đầu đưa vào thực hiện 7 nhiệm vụ với tổng kinh phí thực hiện khoảng 509 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ cam kết đối ứng gần 85% kinh phí. Xác định, lựa chọn, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục đặt hàng đối với 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong Chương trình từ năm 2022. Tiếp tục chủ trì, hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ trong các lĩnh vực, ngành kinh tế; hướng dẫn, xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ.

Đặc biệt trong năm 2021 trước tình hình mới để thích ứng, an toàn linh hoạt và đáp ứng nhu cầu trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước. Cục đã đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động trực tuyến trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức 320 phiên kết nối, giới thiệu, chuyển giao công nghệ trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác, doanh nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đức, Israel, Trung Quốc…. Phối hợp với Trung tâm triển lãm và xúc tiến thương mại Quân đội tổ chức Triển lãm – Hội chợ “Kinh tế – Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” trên không gian mạng bằng nền tảng trực tuyến kết hợp trực tiếp. Sự kiện giới thiệu, trình diễn nhiều sản phẩm, dự án công nghệ của hơn 130 doanh nghiệp trong và ngoài quân đội và hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài, thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan trực tiếp và trực tuyến. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện công nghệ quốc tế tại Việt Nam tiêu biểu là “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021” theo hình thức trực tiếp kết hợp với 9 đầu cầu trực tuyến trong nước, quốc tế và hàng nghìn lượt đăng ký theo dõi online trên các nền tảng trực tuyến. Tổ chức thành công “Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021” theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 63 điểm cầu tại các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có sự tham gia của trên 500 đại biểu đến từ các đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó hoạt động thiết kế, chế tạo và thử nghiệm của đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Cục đã đạt được những thành tựu đáng kể, các kết quả nghiên cứu đã được đơn vị nghiên cứu phát triển và đăng ký 01 Sáng chế và 01 Giải pháp hữu ích, dựa trên các kết quả nghiên cứu đã đạt được và cơ sở dữ liệu về chuyên gia, công nghệ đã xây dựng giai đoạn trước, trong năm 2021 Cục đã tổ chức 06 đoàn khảo sát và tư vấn kỹ thuật cho 11 doanh nghiệp. Đã phối hợp cùng các bên liên quan triển khai các khóa đào tạo cho 300 học viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động và ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao các kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt trong công tác xây dựng văn bản, hoạt động hai đơn vị sự nghiệp của Cục đã có những tiến bộ, thay đổi rõ nét, kết quả xây dựng Bản đồ công nghệ in 3D đã được TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao…. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng mong muốn các hoạt động trọng tâm của Cục cần xác định tiếp tục lấy doanh nghiệp là trung tâm, trường đại học/viện nghiên cứu là các chủ thể nghiên cứu mạnh. Cục cần nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ bên cạnh hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước, giao quyền tự chủ tối đa đối với các đơn vị sự nghiệp kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên. Quan tâm phát triển đối với các điểm kết nối cung cầu, đưa hoạt động của các điểm vào thực chất theo nguyên tắc tự chủ, các điểm phải vận hành phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực từ phía doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu của các điểm kết nối phải được kết nối với Cục và Bộ qua đó phục vụ hoạt động quản lý được hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Cục sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch trọng tâm năm 2022, không ngừng nỗ lực, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngành khoa học và công nghệ./.

Theo https://www.most.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.