Hội nghị: Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và lễ ký kết hợp tác thúc đẩy chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

     Sáng 29/9, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức hội nghị “Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và lễ ký kết hợp tác thúc đẩy chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ”. Tham dự hội nghị có hơn 30 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành và hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ và thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh.

Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Yên giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp Sông Hàn

     Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận: “Kết quả phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ” do ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh trình bày; “Vai trò của trường đại học và cao đẳng trong việc cung cấp các dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ” do TS. Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trình bày.

     Đại biểu tham dự cũng được chứng kiến lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Yên giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp Sông Hàn; lễ ký kết gắn kết hoạt động ươm tạo, giáo dục khởi nghiệp ở trường với hoạt động ươm tạo, đầu tư doanh nghiệp khoa học công nghệ giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung; lễ ký kết hợp tác, hỗ trợ, cố vấn kết nối thị trường và đầu tư doanh nghiệp khoa học công nghệ giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Hội Doanh nghiệp Phú Yên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.