Hội nghị giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông, lâm, thủy sản

Chiều ngày 10/7/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức Hội nghị giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông, lâm, thủy sản.

Tham dự Hội nghị có ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên; cùng các đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành có liên quan, hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh.

Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã giới thiệu những công nghệ mới phù hợp với tỉnh Phú Yên. Cụ thể như: Công nghệ IoT ứng dụng trong nông nghiệp thông minh; Công nghệ sấy nông sản bằng hệ thống năng lượng mặt trời; Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong sản xuất giống cây trồng; Công nghệ hạt siêu giữ nước – chống hạn và cải tạo đất trồng; Công nghệ tưới nước trong nông nghiệp; Công nghệ sử dụng phân bón thông minh.

Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Công ty CP Rynan TECHNOLOGIES VIETNAM giới thiệu Công nghệ sử dụng phân bón thông minh

Thông qua Hội nghị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng công nghệ và chuyển giao công nghệ gặp gỡ, trao đổi, từ đó thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.