Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

    Chiều ngày 29/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có ông Trần Văn Khải – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Về phía Sở KH&CN có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

    Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

    Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, thảo luận biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 đã đề ra.

Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên tặng giấy khen cho tập thể

    Dịp này, Sở KH&CN Phú Yên tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với 14 cá nhân, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 10 tập thể và 90 cá nhân; tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho 67 cá nhân và 09 tập thể.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.