Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất găng tay y tế KOTINOCHI”

           Sáng ngày 10/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (KH&CN) dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất găng tay y tế KOTINOCHI” của Công ty Cổ phần KOTINOCHI theo Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 05/11/2021 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Hội đồng do ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh, PGĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh, PGĐ Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

           Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn thế giới, dẫn đến nhu cầu trang thiết bị phòng chống dịch tăng đột biến, đặc biệt là nhóm sản phẩm vật tư y tế phòng hộ cá nhân như: khẩu trang, găng tay và trang phục bảo hộ…Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến hết năm 2020, thế giới cần 2,2 tỷ khẩu trang phẫu thuật, 1,1 tỷ găng tay y tế, 13 triệu kính bảo hộ và 8,8 triệu tấm che mặt phục vụ phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

           Mục tiêu chung của dự án là xây dựng được nhà máy sản xuất găng tay y tế theo hướng hiện đại, cung cấp sản phẩm có chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương. Nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ tự động hóa và hiện đại. Sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và có thể đạt các tiêu chuẩn như CE, FDA,…

Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất găng tay y tế KOTINOCHI” đang nghe báo cáo trình bày về dự án của đại diện chủ đầu tư

           Công nghệ lựa chọn trong dự án đầu tư thuộc nhóm công nghệ khuyến khích chuyển giao được thể hiện tại các danh mục công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định định số 76/2018/NĐ-CP.

           Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận và trao đổi với đại diện chủ đầu tư để làm rõ các vấn đề về mặt công nghệ của dự án; xuất xứ công nghệ; máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ; đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường và các vấn đề có liên quan dự án, nhằm xác định hiệu quả của công nghệ, hiệu quả của dự án đối với sự phát triển địa phương. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đã thống nhất công nghệ sử dụng trong dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đã góp ý.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.