HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 – 2020

(Quyết định       /QĐ-UBND ngày  tháng 11 năm 2017 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2020)

STTHỌ VÀ TÊNGHI CHÚ
1Ông Phan Đình Phùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch Hội đồng
2Ông Lê Văn Cựu, Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệPhó Chủ tịch Thường trực
3Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoỦy viên
4Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịchỦy viên
5Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trườngỦy viên
6Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh ĐoànỦy viên
7Ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnhỦy viên
8Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyỦy viên
9Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụỦy viên
10Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chínhỦy viên
11Ông Lê Văn Thứ, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưỦy viên
12Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thươngỦy viên
13Ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệỦy viên
14Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệỦy viên
15Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựngỦy viên
16Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tảiỦy viên
17Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư phápỦy viên
18Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiỦy viên
19Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngỦy viên
20Ông Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tếỦy viên
21Ông Nguyễn Định, P.Hiệu trưởng Trường Đại học Phú YênỦy viên
22Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônỦy viên
23Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệỦy viên kiêm thư ký

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.