A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các địa phương; cơ quan Truyền thông, báo chí tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh hiệu quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả, chất lượng, yêu cầu đề ra, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của Người đứng đầu các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án  06/CP theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP; những quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06/CP nói riêng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương  xác định triển khai Đề án 06/CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, gây nên lãng phí. Rà soát đánh giá quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công thiết yếu (tại 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, đặc biệt đối với 53 dịch vụ công thiết yếu. Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,…); chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức,… trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú. Quán triệt đến 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận một cửa các cấp buộc phải tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID), chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, tuyên truyền người thân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hạn chế mức thấp nhất việc nộp hồ sơ trực tiếp. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2023.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí. Thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức,… có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện/cấp xã/cấp thôn thường xuyên thực hiện thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch các dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo các văn bản, tài liệu, hướng dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID) để người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục hành chính… Phối hợp Công an cùng cấp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng và thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Công an tỉnh; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng  và Cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.


Nguồn:https://www.phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-kien/noi-bat/day+manh+viec+trien+khai+de+an+06+cua+chinh+phu+tren+dia+ban+tinh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN