Hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và lấy ý kiến Logo nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”

     Sáng ngày 15/1/2019, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL phối hợp với Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Hội thảo Hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận và lấy ý kiến logo Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”. Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; bà Lê Thị Bích Thủy và bà Võ Đăng Phương Thảo (Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL) đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố; cùng các công ty, cơ sở sản xuất bò một nắng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội thảo

     Hội thảo là một trong những nội dung thuộc dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên” do Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện.

     Tại Hội thảo, đại biểu đã lắng nghe các chuyên đề có liên quan đến các nội dung nghiên cứu của dự án: Tổng quan về Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”; Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhân “Bò một nắng Phú Yên” – Góp ý về chủ sở hữu, vùng địa lý và danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận; Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhân “Bò một nắng Phú Yên” – Góp ý về điều kiện cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và điều kiện để sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận; Giới thiệu các mẫu thiết kế logo của nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”.

     Với mong muốn quản lý và sử dụng hiệu quả Nhãn hiệu chứng nhận, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, nhận xét cũng như đưa ra các ý kiến, kiến nghị để góp phần hoàn thiện Quy chế, đồng thời lựa chọn mẫu logo phù hợp với Nhãn hiệu chứng nhận.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.