Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo Phú Yên

     Ngày 27/10, Ban quản lý dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp – BIPP phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KH&CN (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Phú Yên. Tham dự Hội thảo có ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Giám đốc Dự án BIPP; ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; cùng đại diện các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học; đoàn thanh niên, các hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

     Hội thảo nhằm xây dựng các mô hình vận hành Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức trung gian KH&CN phù hợp với điều kiện thực tế và lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Phú Yên cũng như đề xuất mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối liên vùng.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Giám đốc Dự án BIPP phát biểu tại Hội thảo

     Tại hội thảo các diễn giả đến từ Dự án BIPP; Cục Phát triển thị trường Bộ KH&CN; Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Cit EDU, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KH&CN trình bày các tham luận: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và giới thiệu các chương trình của Bộ KH&CN; Tư duy và triết lý khởi nghiệp – Liên hệ với điều kiện địa phương; Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Quỹ INNOFUND (Dự án BIPP)…

Toàn cảnh Hội thảo

     Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi kinh nghiệm về công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công tác kết nối với các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, trường đại học. Nhiều sinh viên và đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nêu những khó khăn, vướng mắc trong khởi nghiệp, nhất là vấn đề vốn và đề nghị sớm ban hành các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.