Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

     Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm được giao, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng và ban hành các văn bản trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TCĐLCL; xây dựng kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TCĐLCL,… Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Yên) cân hóa chất để xác định chính xác khối lượng hoá chất pha dung dịch chuẩn, pha môi trường vi sinh…

     Trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo đo lường, chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, Chi cục hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp triển khai và thực thi Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn; hỗ trợ kinh phí cho 02 đơn vị xây dựng, áp dụng thành công và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (Công ty Cổ phần XDTM và Dịch vụ HATACO) và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 (Công ty TNHH Nguyễn Hưng).

     Đơn vị đã chủ trì thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 14 cơ sở tương ứng với 65 phương tiện đo, kiểm tra công tơ nước tại 5 cơ sở thương ứng với 43.813 phương tiện đo, công tơ điện tại 4 cơ sở tương ứng với 94.746 phương tiện đo… Bên cạnh đó, Chi cục TCĐLCL còn phối hợp với thanh tra Sở KH&CN Phú Yên thanh tra tại 23 cơ sở y tế có sử dụng phượng tiện đo nhóm 2 (Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành); phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên thanh tra 55 cơ sơ hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức tập huấn về áp dụng mã số mã vạch với hơn 80 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tham dự. Thông qua thanh kiểm tra, Chi cục đã nắm bắt được thực trạng tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương để đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

     Ngoài ra, Chi cục còn hướng dẫn, hỗ trợ sản phẩm bê tông thành phẩm Công ty CP Nắng Ban Mai công bố hợp chuẩn sản phẩm. Tiếp nhận công bố hợp chuẩn 6 sản phẩm, gồm 1 sản phẩm ống cống bê tông cốt thép thoát nước của Công ty TNHH Thành Công Danh; 01 sản phẩm bê tông thành phẩm, 01 sản phẩm Ống cống bê tông ly tâm của Công ty CP Nắng Ban Mai; 02 sản phẩm xi măng poóc lăng 40 của Công ty CP Xi măng Cosevco Phú Yên và 1 sản phẩm gạch Terrazzo của Công ty CP Thành Trung.

     Cùng với công tác quản lý, hoạt động kiểm định, thử nghiệm của Chi cục ngày càng được nâng cao. Tính từ đầu năm, Chi cục đã kiểm định được 11.704 phương tiện đo trong phạm vi được công nhận (cân các loại, huyết áp kế, công tơ điện, tắc xi mét, đồng hồ đo nước lạnh…). Trong đó, 11.696 phương tiện đo đạt yêu cầu. Đồng thời, thử nghiệm 1.246 mẫu các loại. Kết quả kiểm định, thử nghiệm đã phần nào đáp ứng được yêu cầu quản lý về TCĐLCL, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trần Phú Hà, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL cho biết “Trong năm 2018, Chi cục đã đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kiểm định phương tiện đo. Đồng thời, cập nhập tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành, tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy, dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn của các tổ chức, cá nhân. Qua góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, hạn chế buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại”.

     Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TCĐLCL đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản mới của pháp luật về đo lường, chất lượng đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có sử dụng phương tiện đo và kinh doanh hàng đóng gói sẵn; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc thực hiện kiểm định phương tiện đo theo qui định của pháp luật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, mã số mã vạch; duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn  ISO 9001, ISO/IEC 17025, cập nhật chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017…

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.