Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh (tại Văn bản số 2539/UBND- KGVX ngày 18/5/2020) và ý kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (tại Văn bản số: 196/LHHVN ngày 22/4/2020) về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020. Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên (Liên hiệp Hội) phổ biến đến các tổ chức và cá nhân có liên quan biết, để tham dự giải. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 như sau:

 1. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 tập trung xét các công trình khoa học thuộc 06 lĩnh vực, cụ thể như sau:
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông.
 • Cơ khí và Tự động hóa.
 • Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
 • Công nghệ vật liệu.
 • Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
 • Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới.
 1. Về giải thưởng:

Ngoài các giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiêp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao, Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) của Liên hiệp quốc sẽ trao 01 giải (mỗi giải thưởng gồm Huy chương vàng, Bằng chứng nhận do Tổng Giám đốc WIPO ký cho các tác giả) cho công trình xuất sắc nhất.

 1. Về hồ sơ đăng ký tham gia:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia giải vào trang Web của Liên hiệp Hội Phú Yên để tìm hiểu cụ thể về Đơn đăng ký tham gia và Quy chế giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020.

 1. Thời gian nộp sản phẩm tham dự giải: Trước ngày 31/10/2020.

Hồ sơ đăng ký tham dự giải gửi bằng văn bản và bằng file mềm theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ: 10 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3819506 -0257.3550689. ’

Email: bankhcn.py@gmail.com

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

 • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
 • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

 • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
 • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.