Giải thể thao công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN mở rộng năm 2018

     Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và tháng công nhân năm 2018, Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Giải thể thao công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN mở rộng năm 2018.

Các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Sở KH&CN mở rộng năm 2018

     Giải năm nay có ba bộ môn thi đấu là bóng đá nam mini 5 người, bóng bàn và cờ tướng. Trong đó, môn bóng đá nam quy tụ 6 đội thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Liên quân Chi đoàn Lao động – Uỷ ban – Nội vụ – Tài nguyên, Xã đoàn An Mỹ. Riêng môn bóng bàn và cờ tướng, đối tượng tham gia là công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN Phú Yên, trừ các vận động viên đã từng tham gia các giải đấu của tỉnh, ngành về hai bộ môn này.

     Theo đó, Giải sẽ diễn ra từ ngày 07/5 – 11/5/2018.

     Dưới đây là một số hình ảnh về Giải thể thao công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN mở rộng năm 2018.

Trận đấu giữa đội Sở KH&CN Phú Yên với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

 

Công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên tham gia thi đấu môn cờ tướng

Công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên tham gia thi đấu môn bóng bàn tại Câu lạc bộ Bóng bàn Phù Đổng

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.