Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 16/8/2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tỉnh Phú Yên năm 2019.

Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự có các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương); Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể, hiệp hội, các nhà khoa học, lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hợp tác xã, nông dân tiêu biểu của tỉnh.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Hội nghị nhằm mục đích thu thập thông tin bổ sung để đánh giá toàn diện thực trạng ngành nông nghiệp để điều chỉnh Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả; giúp lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp xúc, đối thoại với nông dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, doanh nghiệp; giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn những khó khăn trong việc ứng dụng, tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật mới, từ đó đưa ra giải pháp, khuyến cáo phù hợp để nông dân áp dụng thành công trong sản xuất; giúp các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, thu thập thông tin, tiếp cận thông tin phản hồi từ nhà nước, nhà nông, hỗ trợ, tiếp sức quảng bá cho các sản phẩm chủ lực OCOP bứt phá, tạo chỗ đứng ở thị trường trong nước và nước ngoài; trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm quảng bá, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Đặng Ngọc Phú – Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa đặt câu hỏi tại Hội nghị

Hội nghị tập trung đối thoại các vấn đề về chính sách, giải pháp để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung vào các vấn đề: Rà soát các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đối thoại với nông dân và doanh nghiệp tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận: Tình hình chăn nuôi trên thế giới, trong nước, tỉnh Phú Yên, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi; Môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm các tỉnh Nam Trung Bộ: giải pháp nâng cao chất lượng môi trường vùng nuôi; Lợi thế, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Phú Yên; Phú Yên khát vọng nông nghiệp công nghệ cao vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Qua việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp sẽ đưa ra được các giải pháp nhằm phát huy tác dụng của các chính sách trong nông nghiệp trong giai đoạn mới. Từ các giải pháp đưa ra tại hội nghị sẽ giúp các sở, ban, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời xây dựng được chuỗi kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và nông dân trong tỉnh.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.