Đưa sản phẩm OCOP tham gia kinh doanh trên môi trường số

Đây là chủ đề của Chương trình bổ trợ kiến thức cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp thích ứng với thời đại số. Trong khuôn khổ Chương trình, ngày 05-06/8/2021 đã diễn ra tập huấn “Tiếp thị câu chuyện sản phẩm OCOP trên môi trường số” dưới hình thức trực tuyến và đã thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tập huấn “Tiếp thị câu chuyện sản phẩm OCOP trên môi trường số”.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D); Tỉnh Đoàn Sơn La, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang tổ chức.

Tham dự Chương trình có các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN, Học viện trực tuyến OCOP Academy; Trung tâm Siêu dữ liệu và Xác thực số. Chương trình đã nhận được sự tham gia của đông đảo thanh niên của các đơn vị đang sở hữu sản phẩm OCOP tại địa phương; Các chủ thể OCOP (thực hiệc Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và các cán bộ đoàn viên, thanh niên phụ trách hoạt động hỗ trợ các chủ thể OCOP tại địa phương; Cán bộ phụ trách hoạt động phong trào và thanh niên nông thôn các Tỉnh Đoàn.

Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung rất thiết thực với các chuyên đề: Thực trạng và vấn đề thanh niên nông thôn đang thực sự cần; Làm thế nào để thanh niên khu vực nông thôn thích ứng kịp thời với xu thế “chuyển đổi số”; Những việc có thể làm ngay để hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp thích ứng với thời đại số (và ngay trong đại dịch Covid-19);…

Chương trình là dịp để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận với những kiến thức, kinh nghiệm được đúc kết qua thực tế của các chuyên gia. Đồng thời, được chia sẻ, hướng dẫn nhiều cách làm kinh tế hiệu quả, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế – xã hội cho gia đình và địa phương. Đặc biệt, đối với các sản phẩm có tiềm năng, đội ngũ chuyên gia đã chia sẻ và cùng hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp thị bán hàng online; trao đổi với các đối tác có mặt bằng sẵn có để hỗ trợ các chủ thể OCOP bán hàng.

Đây là chương trình tập huấn trực tuyến triển khai trên phạm vi 63 tỉnh, thành, địa phương trong cả nước, được triển khai chung từ Ban Thanh niên nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 – 2025 nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững.

Chương trình đã thu hút rất nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20471/dua-san-pham-ocop-tham-gia-kinh-doanh-tren-moi-truong-so.aspx

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.