Đồng chí Dương Bình Phú giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 19/02/2020, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN. Tham dự có đồng chí Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ đã công bố Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN. Theo đó, đồng chí Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN, thời hạn 5 năm kể từ ngày 14/02/2020.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Dương Bình Phú tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực, cùng tập thể Sở KH&CN cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tối đa vai trò của Sở KH&CN trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Bình Phú cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng khi được lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời hứa cố gắng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi; phấn đấu hết sức mình cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để đưa ngành KH&CN phát triển.

Đồng chí Dương Bình Phú, sinh năm 1969, quê huyện Đông Hòa. Trình độ Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng đảm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng trước khi làm Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.