Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ

Nhân dịp Xuân Tân sửu 2021, chiều 17-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc Tết công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Cùng đi có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đình Thiện, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Trần Khắc Lễ, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các thành viên trong đoàn.

Tại Sở KH&CN, sau khi nghe đồng chí Dương Bình Phú – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt một số kết quả đạt được, định hướng trong thời gian đến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành khoa học đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 là năm tỉnh Phú Yên và đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại; kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, ổn định; công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao. Trong thành tích chung ấy, có vai trò quan trọng của ngành khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Đồng chí lưu ý việc nhanh chóng triển khai, đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống, nhất là khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng – an ninh để phát triển nhanh, bền vững. Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Cũng trong dịp này, Đồng chí đã tặng tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở cuốn sách Việt Nam thời Chuyển đổi số của nhóm THINK TANK VINASA. Đây cũng là thông điệp, lời động viên tinh thần cho tập thể Sở quyết liệt hành động, đổi mới sáng tạo, góp sức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đất nước, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.