Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Phú Yên

Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Lê Tấn Hổ – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) hiện có 153 hội thành viên cùng 596 tổ chức KH&CN trực thuộc, với khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó, trên 2,2 triệu hội viên là các trí thức KHCN.

Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã nhanh chóng hoàn thiện công tác tuyên truyền, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN không ngừng được tăng cường; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xã hội hoá nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, thu hút sự tham gia của đông đảo trí thức KH&CN.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đưa ra các phác đồ điều trị, phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ đội ngũ tuyến đầu chống dịch; đồng thời, sản xuất, thử nghiệm các loại vắc xin phòng Covid-19. Dự kiến, cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có vắc xin mang thương hiệu riêng và trở thành một trong 5 quốc gia sản xuất thành công vắc xin phòng Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực, những đóng góp tích cực của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đưa đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong đó đáng kể nhất là thách thức về việc ứng dụng và thích ứng với sự phát triển của KH&CN. Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong hoạt động KH&CN. Tuy nhiên, nhìn ra thế giới, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Đây là dịp tốt để tổng hợp, nhìn nhận, đánh giá và giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế và đề xuất được nhiều ý kiến để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác KH&CN. Thủ tướng Chính phủ hy vọng đội ngũ trí thức KH&CN sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, tài năng, phát huy tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, cống hiến, tham mưu cho các cấp lãnh đạo các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tính thực tế, phù hợp và thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, có khả năng đi vào cuộc sống một cách thiết thực và không làm lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt và định hướng đội ngũ trí thức KH&CN; rà soát, nghiên cứu, đánh giá khách quan và đề xuất phương án khắc phục những hạn chế, bất cập trong cơ cấu tổ chức và hoạt động; đổi mới phương thức và nội dung, nâng cao hiệu quả thực chất hoạt động; chú trọng đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo… Các địa phương cần quan tâm hơn đến đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy sáng kiến, cống kiến cho sự phát triển của đất nước.

Theo https://phuyen.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.