Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng

Chiều 16/8, Hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại Phú Yên” đã diễn ra tại thành phố Tuy Hòa. Hội thảo này nằm trong chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh Phú Yên năm 2019 do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại Phú Yên”

Các đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các Hội, Hiệp hội, Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận: Vai trò của công tác giống cây trồng trong phát triển rừng trồng; Ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến lâm sản; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong chế biến lâm sản; Ứng dụng công nghệ để phát triển trồng rừng sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao giá trị rừng trồng và phát triển rừng trồng theo hướng bền vững; Phát triển dược liệu dưới tán rừng tại tỉnh Phú Yên; Phát triển trồng rừng trong hộ gia đình theo hướng bến vững; cơ chế chính sách trong việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất và một số chính sách, giải pháp cho tỉnh Phú Yên… Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã cùng nhau trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm xung quanh vấn đề liên kết trong trồng rừng sản xuất.

Chuyên gia trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo này là diễn đàn để tỉnh Phú Yên có cơ hội lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, tham luận của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia về định hướng đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ trong chuỗi giá trị phát triển rừng trồng tại tỉnh Phú Yên nhằm triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Phú Yên được triển khai thực hiện từ năm 2015 với mục tiêu quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng, đất rừng; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng; tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp; tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp khoảng 5,5 – 6%/năm; phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng sản lượng lâm nghiệp chiếm 2% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.