Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

     Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Phú Yên, sáng 7/8, Đoàn công tác Bộ KH&CN do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm Sở KH&CN Phú Yên. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đồng chí Trần Việt Thanh, Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN; cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ KH&CN và toàn thể công chức, viên chức, người lao động sở KH&CN Phú Yên.

Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động KH&CN tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2018

     Tại Sở KH&CN Phú Yên, sau khi nghe đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động KH&CN tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2018, về thực hiện chương trình thí điểm cơ chế triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những thành quả mà tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Sở KH&CN Phú Yên.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Huỳnh Tấn Việt mong muốn trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ, cụ thể hơn nữa giữa Bộ KH&CN với tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động KH&CN trong thời gian tới

     6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Phú Yên đã triển khai, thực hiện mới 3 dự án cấp nhà nước, 8 đề tài, dự án cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện các đề tài chuyển tiếp gồm 3 dự án cấp nhà nước, 11 đề tài, dự án cấp tỉnh, 2 dự án cấp cơ sở; tổ chức nghiệm thu 6 đề tài, dự án cấp tỉnh, 1 dự án cấp nhà nước, 2 đề tài cơ sở và 3 dự án cấp huyện;… Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ, hạt nhân được triển khai chặt chẽ, kịp thời. Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, đảm bảo không xảy ra hiện tượng gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội, nhất là lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Các hoạt động thông tin, thống kê KH&CN, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai có hiệu quả.

Đoàn công tác Bộ KH&CN thăm quan Điểm kết nói cung cầu công nghệ tỉnh Phú Yên

     Trước đó, Đoàn đã đến thăm Điểm kết nối cung cầu công nghệ tinh Phú Yên, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên.

 Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.