Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

     Căn cứ theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc triển khai thực hiện Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia sẽ tiến hành cuộc điều tra trên toàn quốc tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ từ ngày 01/7/2019.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, khai mạc lớp tập huấn được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/6/2019.

     Trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ này, vừa qua Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức các lớp tập huấn trên cả nước nhằm giới thiệu phương án điều tra, các mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019. Các đối tượng tham gia các lớp tuập huấn gồm có đại diện lãnh đạo và các bộ làm công tác thống kê KH&CN của các bộ, ngành và địa phương (sở KH&CN) trên cả nước.

     Phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết: Đây là lần thứ 2 Bộ KH&CN tiến hành cuộc điều tra quốc gia tiềm lực KH&CN được tổ chức 5 năm 1 lần. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm đánh giá hiện trạng tiềm lực của các tổ chức KH&CN, có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Các nhóm thông tin điều tra bao gồm: nhân lực KH&CN, nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ việc đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển KH&CN quốc gia.

     Một số hình ảnh các lớp tập huấn:

Lớp tập huấn được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/6/2019

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, phát biểu khai mạc lớp tập huấn tổ chức tại Hà Nội

(Theo http://www.vista.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.