Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Yên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBNB, ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (ƯPSCBXHN) tỉnh Phú Yên năm 2019, sáng ngày 22/11, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức buổi diễn tập ƯPSCBXHN lần thứ 2 theo kịch bản “Ứng phó sự cố đối với tình huống phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát”.

Đồng chí Dương Bình Phú, Phó Giám đốc sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Yên năm 2019

Tham gia và quan sát buổi diễn tập có Ban Chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ huy, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Sở KH&CN, Công an tỉnh, Sở Y tế, cơ sở thu mua phế liệu Tuyết Huy; cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan và các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Ứng phó đối với tình huống sự cố trong buổi diễn tập lần này là phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ ở cơ sở thu mua phế liệu Tuyết Huy tại Khu phố I, đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Buổi diễn tập gồm 6 giai đoạn, lần lượt là: Tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu; Thông báo cho các tổ chức, cá nhân và khởi động hệ thống ứng phó; Huy động nguồn lực và triển khai ứng phó; Tiến hành các biện pháp can thiệp tai hiện trường; Kết thúc hoạt động ứng phó sự cố và chuẩn bị cho kế hoạch khắc phục dài hạn; Báo cáo sau diễn tập.

Buổi diễn tập nhằm đánh giá sự phù hợp của Kế hoạch ƯPSCBXHN của tỉnh đối với thực tiễn, khả năng chỉ đạo điều hành theo từng giai đoạn; khả năng tác nghiệp của các lực lượng ứng phó, công tác truyền đạt thông tin giữa các đơn vị tham gia ứng phó, đồng thời rút kinh nghiệm để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Cảnh sát khu vực khoanh vùng, lập danh sách những người tiếp xúc với vật thể lạ

Lực lượng kiểm xạ thu thập thông tin, khoanh vùng phóng xạ

Thu hồi nguồn, kiểm tra tại khu vực

Kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ tay chân cho toàn bộ lực lượng ứng phó

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.