Điểm kết nối cung – cầu công nghệ: Thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ

     Tháng 1/2018, Phú Yên khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ đầu tiên tại số 107 Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực giúp thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ; góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương (áo trắng) tham vực khu trưng bày sản phẩm của Điểm kết nối cung – cầu công nghệ

     Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tại Phú Yên có chức năng tư vấn công nghệ, kết nối đầu tư tài chính – công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trực tuyến; tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng đàm phán chuyển giao, mua bán công nghệ; kỹ năng quản lý công nghệ trong doanh nghiệp; hình thành mạng lưới các điều phối viên về chuyển giao công nghệ; xây dựng dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ; tổ chức các buổi giới thiệu, trình diễn mô hình công nghệ, hội thảo chuyên đề và theo nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh.

     Thời gian qua, để thúc đẩy thị trường KH-CN, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và cho triển khai các đề án, chương trình quốc gia về KH-CN (Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển thị trường KH-CN đến năm 2020) nhằm hỗ trợ các hoạt động KH-CN theo cơ chế thị trường; thúc đẩy cung – cầu công nghệ; khuyến khích các hoạt động tư vấn, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

     Theo ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH-CN, để phát triển thị trường KH-CN, vai trò của các điểm kết nối cung – cầu công nghệ trong hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, công bố, trình diễn giới thiệu công nghệ rất quan trọng. Tại Phú Yên, việc hình thành Điểm kết nối cung – cầu công nghệ sẽ giúp thiết lập sự gắn kết chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và người dân ở trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp tại địa phương cũng như tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các viện nghiên cứu giới thiệu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả, sản phẩm KH-CN phục vụ sản xuất, kinh doanh.

     Tham dự lễ khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tại Phú Yên, ông Lê Đủ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: “Sự thành lập điểm này là rất cần thiết trong việc giúp người nông dân Phú Yên vươn lên. Bởi nền nông nghiệp ngày nay nếu không gắn với KH-CN thì chỉ có thất bại. Hoạt động của điểm kết nối này trước mắt chưa thể nói mang lại hiệu quả đến đâu, tuy nhiên, tôi thấy phấn khởi vì từ đây, người dân có địa chỉ tin cậy để khi có nhu cầu, họ có thể tiếp cận với những quy trình sản xuất tiên tiến phục vụ quá trình sản xuất. Địa điểm này còn là nơi trưng bày, bán các sản phẩm là kết quả của các đề tài, dự án sản xuất với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú và cũng là một kênh mua sắm an toàn của người dân”.

     Để hoạt động của điểm kết nối mang lại hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đại Dương cho rằng, các doanh nghiệp, nhà khoa học cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, từ đó tạo tính lan tỏa thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp của tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Ông Phạm Đại Dương cũng kỳ vọng kết quả hoạt động của Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tại Phú Yên sẽ kết nối hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ KH-CN vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

(Theo http://www.baophuyen.com.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.