Đẩy mạnh thanh tra lĩnh vực xăng dầu

     Thông tin từ Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, chương trình thanh tra chuyên đề năm 2018 sẽ được triển khai từ tháng 6 cho đến hết năm. Theo đó, Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh thanh tra lĩnh vực xăng dầu.

     Theo ông Chương Hồng Dương, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng đối với nhóm hàng hóa xăng dầu trong sản xuất, nhập khẩu, sang chiết, buôn bán, Bộ KH&CN sẽ tiến hành đợt thanh tra chuyên đề chất lượng xăng dầu. Ngoài ra, Bộ KHCN sẽ tiến hành thanh tra 2 nội dung về mã số mã vạch liên quan đến chất lượng hàng hóa và thanh tra các dự án chương trình nông thôn miền núi.

     Ông Dương cũng cho biết, thanh tra bộ đã đề xuất với lãnh đạo bộ thực hiện chương trình thanh tra chuyên đề vào 3 nội dung: Vấn đề chất lượng xăng dâu là xuất phát từ việc buôn lậu xăng dầu đã nổi lên ở một số các tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung; vấn đề mã số hóa vạch liên quan đến chất lượng hàng hóa; một số dự án của chương trình nông thông miền núi mà cơ quan công an đã vào cuộc, xử lý một số sai phạm, một số cán bộ công chức trong quá trình thực hiện dự án đã vi phạm.

      Hiện, Thanh tra Bộ đang xây dựng đề cương nội dung để các địa phương tự thanh tra. Bộ KH&CN sẽ tổng hợp báo cáo từ các địa phương, qua đó xem những bất cập trong thực tiễn để kiến nghị xử lý về vi phạm pháp luật, cơ chế chính sách. Đối với những địa phương gặp khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, Bộ sẽ phối hợp cùng tiến hành thanh tra.

     Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Bộ KH&CN), tình hình buôn lậu và gian lận thương mại về xăng đang nổi lên ở một số tỉnh, thành phố như Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ… Hiện tượng gian lận thương mại xảy ra tại một số địa phương có liên quan việc bán xăng pha dung môi khiến xăng kém chất lượng.

     Để ngăn ngừa tình trạng trên, Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có kế hoạch phối hợp với các địa phương để giám sát, lấy mẫu của các công ty, tổ chức kinh doanh xăng dầu để kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm./.

(Theo http://tcvn.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.