Danh bạ điện thoại

Họ và tênChức vụSố Điện thoại
Lãnh đạo Sở 
Dương Bình PhúGiám đốc(0257)3555268
Lâm Vũ Mỹ HạnhPhó Giám đốc(0257)3600686
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Phan Văn MỹP.Chánh Văn phòng(0257)3842650
Lương Quốc ChinhP.Chánh Văn phòng(0257)3842650
Trần Lê Đan VyChuyên viên(0257)3842650
Văn Phòng(0257)3842650
Nguyễn Thị LýChánh Văn phòng(0257)3843189
Phan Văn MỹP.Chánh Văn phòng
Lương Quốc ChinhP.Chánh Văn phòng
Phòng Quản lý Khoa học(0257)3841060- 3843920
Dương Văn NghịTrưởng phòng
Nguyễn Thị Bích TrâmP. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Việt HoàngP. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hà GiangChuyên viên
Phòng Kế hoạch – Tài chính(0257)3843918 – 3842527
Hồ Xuân LongTrưởng Phòng(0257)3843918
Trần Thị Kim HiềnP. Trưởng phòng (Kế toán trưởng)(0257)3842527
Nguyễn Thị Bình MinhKế toán viên
Dương Thanh XuânChuyên viên
Phòng Quản lý Chuyên ngành(0257)3841968
Đào Đức DũngTrưởng phòng(0257)3841968
Nguyễn Thị Mỹ LiênP. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc HảoChuyên viên
Phòng Quản lý Công nghệ & TTCN(0257)3841483
Lê Thị Thu ThủyP. Trưởng phòng(0257)3841483
Trần Dương Duy
Thanh tra Sở(0257)3841481
Trần Văn NhoChánh Thanh tra
Nguyễn Văn LộcP. Chánh Thanh tra
Dương Hoàng KhoaThanh tra Viên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.