Danh mục: Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tóm tắt)

Tên nhiệm vụ Trạng thái
Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực Sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ2021-12-16 09:38:06
Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho các cảng cá và khu neo đâụ tàu thuyền tỉnh Phú Yên và vùng lân cận, áp dụng cho cửa Tiên Châu2021-12-16 09:35:57
Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên.2021-12-16 09:34:02
Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Sơn Thành” dùng cho sản phẩm hồ tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên2021-12-16 09:29:51
Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế – xã hội2020-12-08 10:33:00
Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua các sắc phong, bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên2020-12-08 10:28:53
Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ tại Phú Yên2019-12-06 10:21:01
Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân tử vong sơ sinh tại tỉnh Phú Yên năm 2016-20172019-12-06 10:18:36
Đánh giá toàn diện tiềm năng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực Núi Chóp Chài, Thành phố Tuy Hòa2019-12-06 10:17:21
Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch 1790) trong thủy vực nước ngọt quy mô nông hộ tại tỉnh Phú Yên2019-12-06 10:10:26
Nghiên cứu phân tích, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên2018-02-02 09:14:19
Nhân vật chí Phú Yên2017-11-03 08:20:02
Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên (1950-2015)2017-11-03 08:18:42
Tiến sĩ Phú Yên (giai đoạn 1954-2015)2017-11-03 08:17:40
Xây dựng mô hình sản xuất rong nho (Caulerpa lentillifera J.Agardh, 1837) cho các vùng nông thôn ven biển tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên2017-11-03 08:16:29
Nhân rộng mô hình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) thương phẩm bằng ao xi măng ngoài trời tại huyện Tuy An2017-11-03 08:15:18
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý2017-11-03 08:13:45
Ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng dừa tại Phú Yên2017-11-03 08:12:21
Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn ngắn ngày và kỹ thuật thâm canh rải vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Phú Yên2017-11-03 08:10:53
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển du lịch2017-11-03 08:09:34
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất thịt của nhóm bò lai hướng thịt (Brahman, Lymousine, Drought Master, Red Angus) trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tỉnh Phú Yên2017-11-03 08:07:33
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều hòa không khí sử dụng năng lượng gió2017-11-03 08:05:09
Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-20202017-11-03 07:00:48
Nghiên cứu sử dụng vật liệu cát biển ở tỉnh Phú Yên để chế tạo bê tông xi măng (không cốt thép) dùng trong xây dựng móng, mặt đường ô tô2017-11-03 06:58:35