Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024

           Ngày 15/3/2022, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phú Hà, Đảng ủy viên, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng; đồng chí Nguyễn Lê Duy, Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; đại diện các chi bộ, công đoàn và các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên; cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên.

Quang cảnh Đại hội Chi đoàn Sở KH&CN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024

        Nhiệm kỳ 2019 – 2022, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở, Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn và sự đồng lòng của tập thể đoàn viên Chi đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở KH&CN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước; có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ văn hoá, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống; luôn đi đầu trong các phong trào, giữ vững danh hiệu là lực lượng tiên phong, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng…

        Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xung kích, Ban chấp hành Chi đoàn Sở KH&CN nhiệm kỳ (2022 – 2024) đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Cụ thể: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể chất và năng lực hội nhập cho thanh niên; bám sát các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và chức năng nhiệm vụ của đơn vị để tham mưu tốt cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh nhà; tích cực xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh công sở; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng; xây dựng Chi đoàn Sở KH&CN vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

         Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Phú Hà, Đảng ủy viên, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù hoạt động Chi đoàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế để nhiệm kỳ tới các hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên hoạt động tốt hơn.

  Đồng chí Trần Phú Hà, Đảng ủy viên, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng phát biểu tại Đại hội

     Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lê Duy, Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những thành tích Chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn nhiệm kỳ tới Chi đoàn phát huy hơn nữa các thế mạnh của Chi đoàn, nhất là các hoạt động gắn với công tác chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Lê Duy, Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

           Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Quí được bầu làm Bí thư Chi đoàn khóa XV. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2024 đúng với tình hình mới và có khả năng phấn đấu hoàn thành.

Đại diện Đảng ủy Sở và Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Sở KH&CN khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024

        Cũng tại Đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

     Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.